Dozer CAT D8R na místě činu

Dle instrukcí zákazníka zajistila pobočka Praha dopravu stroje CAT D8R na místo určení a především na skrývku zeminy.