Generel Karlovarské krajské nemocnice

Kompletní demolice objektu „M“, který dříve sloužil jako zdravotnické zařízení s dětským oddělením ORL a oční ambulancí, je součástí další etapy stavebních prací v Krajské nemocnici v Karlových Varech, které realizuje společnost MARENT DEMOLICE s.r.o..