Nové VPP s účinností od 2.1.2023

S účinností od 2.1.2023 jsou v platnosti nové Všeobecné podmínky pronájmu stavební mechanizace Půjčovny MARENT. Tyto nové podmínky nahrazují od uvedeného datumu předchozí VPP, které byly podepsány před uvedeným datumem.