Demolice objektu K

Demolice objektu K včetně přeložky NN v Karlovarské krajské nemocnici byla po jeho vyklizení zahájena