Počítejte s Půjčovnou MARENT

Praha, leden 2021

Vážení obchodní partneři,
přejeme Vám na začátku letošního roku mnoho pracovních úspěchů a především pevné zdraví Vám i Vašim rodinám.
Většina oznámení, týkajících se úprav cen začínají větou, že z důvodu velmi složité situace na trhu musíme bohužel v následujícím období přistoupit k navýšení cen. My pro Vás takové oznámení nemáme, ba právě naopak. V letošním roce zcela naplňujeme náš slogan „Počítejte s námi“.
Snížili jsme výrazně ceny u více než 250 strojů, které pro Vás máme v naší půjčovně k dispozici a rádi bychom Vás se změnami seznámili. Všechny ceny byly sníženy o 10 až 15% a navíc změnou období sazeb se Vaše pronájmy také zlevní. Sazby pronájmu byly upraveny tak, že získáte nejvýhodnější ceny již po 3 týdnech pronájmu. Dříve to bylo až po měsíci.

Jak se výše uvedené změny reálně promítly do ceníku 2021?
(níže předkládáme několik srovnání cen běžně půjčovaných strojů)

Věříme, že Vás na začátku letošního roku naše zpráva potěšila, stanete se tak součástí našich vizí i cílů a zachováte nám Vaši přízeň i nadále.

„Počítejte s námi“ 

Vaše Půjčovna MARENT