Dampry v plném nasazení!

Nasazení kloubových damprů půjčovny MARENT na přemísťování zeminy pří terénních pracích je velmi efektivní – rychlost, objemy a provozní náklady.